logo Matemáticas en pé de igualdade

Novas

Publicación do texto en formato libro e en idiomas.

Publicación do texto en formato libro e en idiomas.

Ademais do soporte web, existe unha tirada en formato papel que se difundirá en organismos e institucións locais e nacionais.