logo Matemáticas en pé de igualdade

Aviso Legal

O acceso á páxina web de Matemáticas en pé de igualdade e á información relativa a calquer contido da mesma comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde a páxina web de Matemáticas en pé de igualdade.

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de jullo, de Servizos da Sociedad da Información y e Comercio Electrónico, se informa ao usuario que este é o sitio web do proxecto Matemáticas en pé de igualdade, de Amelia Verdejo Rodríguez, autora do mesmo e profesora Titular de Análise Matemática na Universidade de Vigo, con correo electrónico: igualmat@uvigo.es e teléfono: 986 813712

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización. As presentes condicións son as vixentes desde a data da súa última actualización. Matemáticas en pé de igualdade resérvase o dereito a modificalas en calquera momento, nese caso entrarán en vigor desde a súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios do portal desde esa data.

Matemáticas en pé de igualdade resérvase o dereito a introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos da páxina web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente. Matemáticas en pé de igualdade cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Matemáticas en pé de igualdade adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Cando sexa solicitada a cumplimentación dun formulario no que se recollan datos de carácter persoal, informarase ao usuario do destinatario da información, da finalidade para a cal se recollen os datos e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos. Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa expresada finalidade, e sempre co consentimento do usuario.

Política de cookies e navegación web:

A través da páxina web de Matemáticas en pé de igualdade non se recolle ningún dato persoal sen o coñecemento dos usuarios, nin se ceden a terceiros, únicamente utiliza Google Analytics, un servizo analítico de Web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (Google). Para iso, sérvese de cookies (pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario coa finalidade de permitirlle optimizar a navegación, adecuar o deseño da páxina e mellorar os seus contidos) co fin último de que os usuarios obteñan un servizo máis satisfactorio. Pode atopar máis información respecto diso e inhabilitar o uso destas cookies en www.google.é/intl/é/analytics/privacyoverview.html

Matemáticas en pé de igualdade co obxecto de dar cumprimento á normativa vigente, mostra información sobre a súa Política de cookies na parte superior de calquera páxina do sitio web na primeira sesión. Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

- Aceptar cookies. Non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
- Seguir navegando. Cargaránse as cookies previstas xa que se considerará que o usuario as acepta tras recibir información respecto diso.

Malia que a información así solicitada é totalmente anónima, o usuario poderá configurar o seu navegador para habilitar ou deshabilitar cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo, bloquealas e, no seu caso, eliminalas.

Matemáticas en pé de igualdade comprométese en todo caso a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal, facendo uso dos mesmos exclusivamente para as finalidades indicadas, e infórmalle que ten implantadas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos seus datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, de conformidad co previsto no artigo 9 LOPD e no seu Reglamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

A páxina web de Matemáticas en pé de igualdade, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual.

O proxecto non outorga garantía algunha sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos na páxina web cando a titularidade dos mesmos non corresponda a Matemáticas en pé de igualdade.

Queda prohibida calquera modalidade de explotación comercial, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares.

O incumplimiento desta prohibición poderá constituir infracción sancionable pola lexislación vigente.

No entanto, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, divulgativo ou docente, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de Matemáticas en pé de igualdade.

Matemáticas en pé de igualdade non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas da páxina web , que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.

Matemáticas en pé de igualdade non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros accesibles desde a páxina web, mediante enlaces, hipervínculos ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros desde os que se acceda mediante enlaces, hipervínculos ou links ao portal ou a calquera das súas páxinas web, nin da información e contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos salvo autorización expresa desta última, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.